Novinky

Vo februári 2019 plánujeme vrh ˝C˝.

Cory pod Svatou horou:

Šampión krásy mladých
Slovenský šampión krásy
Český šampión
Český grand šampión
Medzinárodný šampión
DBK – A
DLK – 0
Cystinuria – N/N
Thrombopathia – N/N
DM – N/DM
MD – N/N
OCD – N/N

Elvis von des Baches Rauschen

Multišampión
DBK – A
DLK – 0
Cystinuria – N/N
Thrombopathia – N/N
DM – N/N
MD – N/N
OCD – N/N
D-Lokus D/D

Príbuzdnosť: 5G IC 0% a AVK 100%

foto
foto
foto
Vsevjednom.cz